Gwyliau Caban Bugeiliaid a Gwely a Brecwast

Pod -- I Teuluoedd a Cyplau

Gwelwch ein Caban newydd ni . Mi fedrwn ni cymeryd Teuluoedd neu 2 Gwpwl a rhannu cyfleusterau yr Cwt.

Mwy o wybodaeth | Gweler Galeri

Profwch prydferthwch o aros yn ein Cytiau Bugeiliaid neu ein Gwely a Brecwast

Mae Ffermdy Tyddyn Du wedi ei lleoli ar top y bryn yn edrych drosodd ar Mynyddoedd Eryri.

Mae ein Gwely a Brecwast yn y ffermdy traddodiadol ac yn cynnig croeso cartrefol gyda drysau derw a siliau ffenestri dwfn, ysgogi ymdeimlad o'r gorffennol. Mae brecwast Cymreig swmpus hefyd yn eich disgwyl.

Mae'r Cytiau Bugeiliaid newydd cael ei adeiladu ac yn cael ei lleoli ar ein tir, maent yn edrych drosodd ar Mynydd Moel Siabod ac gweddill o Eryri, felly mae'r Cytiau Bugeiliaid Siabod wedi ei enwi ar ol Moel siabod. Mae'r gwesteion yn cael dewis o fod yn Hunan ddarpar neu cael pecyn brecwast neu brecwast wedi ei goginio ar eu cyfer.

Gan bod y ddau wedi cael eu lleoli ar y fferm, gallwn gynnig nhw gyda ei gilydd ar gyfer teuluoedd estynedig.

Sut i ddod o hyd i Caban Siabod

Mae’r map islaw yn dangos sut i ddod o hyd i Caban Siabod yn ardal Yr Wyddfa, Gogledd Cymru.

Cyfarwyddiadau:

Cofnodwch eich Cod-post neu Tref

Gnewch yn siwr eich bod yn gwirio yr cyfarwyddiadau eich hunain cyn cychwyn ar eich taith, i fod yn saff, plis!

Tyddyn Du, Nant-y-Rhiw, Llanrwst, Conwy. LL26 0TG

Cyfeiriadau

Os yr ydych yn trafeilio ar yr A55, trowch i ffwrdd am Betws-y-Coed ar yr A470 .

Pan cyrhaeddwch Llanrwst, trowch am y chwith dros y ffordd i Garej Birmingham ac wedyn yn sydyn ir dde am Nebo am tua 3 milltir.

Trowch ir chwith ar y groesffordd am B5113 (lle welwch ein sein brown G&B) Ar ol hanner milltir trowch i lawr i'r chwith

Os yr ydych yn dod o cyfeiriad A5, trowch yn Pentrefoelas am B5113 Nebo, cerwch trwy Pentre Nebo ac wedyn dilyn y ffordd fel yr uchod.