Shepherds Huts in Snowdonia An alternatice holiday in a shepherds hut in North Wales Siabod Huts bed and breakfast with 2 shepherds huts An alternatice holiday in a shepherds hut in North Wales Siabod Huts bed and breakfast with 2 shepherds huts Shepherds Huts in Snowdonia Siabod Huts bed and breakfast with 2 shepherds huts An alternatice holiday in a shepherds hut in North Wales Siabod Huts bed and breakfast with 2 shepherds huts Shepherds Huts in Snowdonia

Gwely a Brecwast Llanrwst

Mae Tyddyn Du wedi ei leoli uwchben Dyffryn Conwy yn Ngogledd Cymru yn agos at y dref farchnad Llanrwst.

Mae'n mwynhau golygfeydd ysblennydd o Eryri, gan gynnig lleoliad delfrydol ar gyfer unrhyw artist. Ac mae hefyd o fewn pum munud o Betws-y-Coed.

Mae'r gwely a brecwast yn ffermdy traddodiadol gyda gardd sylweddol yn cael gofal da, ac yn lle delfrydol fel lle chwarae i blant, neu os oes gennych yr amser i eistedd ac ymlacio ar y fainc ac edmygu'r golygfeydd gwych o'r Mynyddoedd.

 Mae'r gwely a brecwast yn cynnig croeso gartrefol, gyda thrawstiau derw, drysau derw a siliau ffenestri dwfn gan greu ymdeimlad o'r gorffennol. Mae brecwast Cymreig swmpus yn eich aros, llysieuol ar gais.

 Mae'r ystafell wely, sydd â ystafell ymolchi breifat, wedi cael ei ailaddurno yn ddiweddar gyda gwely dwbl a gwely bync, a gellir ei ddefnyddio fel ystafell ddwbl neu ystafell deulu.

 Mae llawer i'w wneud yn yr ardal gyda theithiau cerdded a gweithgareddau lleol, fodd bynnag ar ôl diwrnod hir archwilio byddwch yn falch i ymlacio yn ein lolfa clyd yn ein gwely a brecwast.

Yn dibynnu ar ba adeg o'r flwyddyn, wyna, cneifio, casglu silwair, gall i'w gweld ar wahanol adegau o'r flwyddyn. Mae'r fferm ei hun yn un brysur, yn cadw gwartheg Duon Cymreig traddodiadol a Defaid Mynydd Cymreig.

Cyfarwyddiadau

Os ydych chi'n teithio ar yr A55, trowch i ffwrdd ar gyfer Betws-y-Coed ar yr A470 a mynd drwy'r sgwâr Llanrwst.

Gyferbyn a garej Birmingham ar y dde, trowch i'r chwith ac yn syth ir dde ar ffordd Nebo.  Ewch am 2-3 milltir trwy'r coed tan gyffordd Nebo (gweler arwydd brown gwely a brecwast)

Trowch i'r chwith ar B5113, ac yna 1af ar y chwith ar ôl gilfan.

Os yn dod ar yr A5, trowch ym Mhentrefoelas ar B5113, a mynd drwy Nebo. Ewch heibio i'r gyffordd â'r B5427 a dilynwch y ffordd fel uchod.

Lluniau o ein G&B

Cliciwch yma am fwy o luniau o ein
Gwely a Brecwast Llanrwst
.

Gwely a Brecwast Ar Gael

Cynnig

Beth am ddod i aros diwedd mis Mawrth neu fis Ebrill i fwydo yr Wyn llywath gyda ni, neu fe allech chi wylio ni yn cneifio tua mis Mehefin/Gorffennaf, Neu gwylio ni yn casglu'r silwair ym mis Gorffennaf /Awst.

Prisiau ar gyfer Gwely a Brecwast

Ar agor gydol y flwyddyn heblaw'r Nadolig a'r Flwyydyn Newydd ( a tywydd gwael )

Tarif Teulu :-   £70 i £75 y.n. ( dibynnu ar oed y plentyn )

Tarif Dwbwl :- £60 y noson

Tarif Sengl  :-  £40 y noson

Mi fydd yr holl brisiau uchod yn amrywio os bydd yn aros mwy na 1 noson