Polisi Dirgel

Rydym wedi ymrwymo i warchod eich preifatrwydd!

Mae eich manylion personol yn ddiogel gyda 'Caban Siabod' gan ein bod yn gwbl ymroddedig i warchod eich preifatrwydd.

Eich Cyfeiriad E-bost

Nid ydym yn cyfnewid, gwerthu, rhentu neu rhoi eich cyfeiriad e-bost nac unrhyw fanylion eraill i gwmnïau eraill

Archebu

Pan fyddwch yn cysylltu â ni am archebu, mi fydden yn gofyn am fanylion personol fel enw, cyfeiriad a rhifau cyswllt sy'n cael eu storio yn lleol ar ein cyfrifiadur. Mae angen y wybodaeth gennym ni i gysylltu a chi am eich archeb. Nid ydym yn rhannu'r wybodaeth hon gydag unrhyw un arall.

Ffurflenni cyswllt

Rydym yn cadw manylion ar ein cyfrifiaduron yn ymwneud â'r wybodaeth a roddwch i ni ar ein ffurflenni cyswllt / drwy e-bost. Rydym yn gwneud hyn er mwyn ymateb i'ch ymholiad.

Os nad ydych am i ni gadw eich manylion ar ffeil rhowch wybod i ni.

Cwcis

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis i olrhain ymweliadau â'n gwefan gan ddefnyddio Google Analytics.
Nid ydym yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy o gwbl.