Adolygiadau

 Adolygiadau am yr Cytiau Bugeiliaid

Mae'r Cytiau yn ddelfrydol, heddychlon ac hamddenol.  Mae'n lle braf i ddianc wir.  Biti faswn ni yn aros am Fis.

Diolch i chi am am eich croeso cynnes Menna a theulu

Julia a Russell

Yr ydym wedi cael brec mwyaf perffaith i ffwrdd yr ychydig o ddyddiau diwethaf ac wedi caru aros yn y Cytiau Bugeiliaid hardd yma . Mae pob manylyn wedi ei ystyried yn dda, gemau, pecyn gwybodaeth ac ati, ac nid ydym yr unwaith wedi teimlo ein bod yn colli rhywbeth.  Lleoliad perffaith, byddai'n argymell i unrhyw un i ddod i aros yma.

Michael a Jude (Newcastle)

Rydym wedi caru aros yn y Cytiau Bugeiliaid yma ac wedi cael amser gwych yn archwilio'r ardal.  Byddem yn bendant yn dod i aros eto.  Profiad unigryw a rhyfeddol.

Ashley ac Amanda

 Adolygiadau am y Gwely a Brecwast

Rydym wedi dewis y lle yma gan ein bod yn credu y byddai'n beth da i aros ar fferm weithredol yng Nghymru.  Yr oedd yn ddewis gorau a wnaethom.  Roedd yr ystafell yn wych, nad oedd unrhyw beth yr oeddem yn ei golli.  Cawsom bryd o fwyd gwych yn y twll dyfrio lleol yn Llanrwst a brecwast yn ein llenwi.  Gwesteiwyr hyfryd.  Byddem yn aros yma eto ac yn argymell i bobl eraill hefyd.

Michael (Australia) 24/9/2014

 Mae hon yn fferm weithredol ym Mhrydferthwch Cefn Gwlad.  Mi roedd y teulu yn hawdd iawn i gyd-dynnu gyda, ac roedd gen i Ystafell eistedd preifat yn ogystal ag Ystafell Wely ag Ystafell ymolchi mawr.  Mae'r Fferm yn agos iawn i Lanrwst, a Betws y Coed nid nepell o'r fan honno.

Dorothy Anne 3/10/2014