Gwyliau Caban Bugeiliaid

Mae'r Cabanau Bugeiliaid newydd yma wedi cael ei lleoli'n rhyfeddol o dda ar tir ein ffarm yn edrych drosodd am Moel Siabod ar godidog Mynyddoedd yr Wyddfa a'i chriw.

Pod

Rydym bellach hefyd wedi ychwanegu Pod gyda'r Cwt (Gweler lluniau isod) 

Lleoliad y Caban Bugeiliaid

Fel yr ydym wedi crybwyll, y mae'r cabanau bugeiliaid wedi cael eu gosod allan yn y cae, felly nid oes trydan, mae'r goleuadau yn cael eu pweru gan solar i trydanu y batris.  Hefyd mi fydd yna canhwyllau, os yr ydych yn teimlo'n rhamantus ac tortsh i chwi ddefnyddio tu allan.

Caban Bugeiliaid (Rhif 1)

Mae'r Caban Bugeiliaid 1af gyda gwely dwbwl y gallwch droi i soffa yn ystod y dydd, neu gadael o fel gwely (arbed ei gwneud i fyny eto yn y nos). Dillad gwely iw gael yma.

Mae'r caban yma hefyd gyda bwrdd sydd yn plygu i lawr a chadeiriau, ac wrth gwrs yr oll sydd yn bwysig 'stof llosgi coed' ar gyfer y nosweithiau mwyaf oer. Yr holl goed tan mi fyddech angen yn cael ei gynnwys a peidiwch a phoeni mi wnewn ni ddangos i chwi sut i weithio'r tan ar ol i chwi gyrraedd yma.

Edrychwch ar lluniau ein Caban Bugeiliaid yma.

Caban Bugeiliaid (Rhif 2)

Mae'r 2ail Caban Bugeiliaid gyda cawod maint llawn ac ystafell arwahan ir toiled ar sinc. Toweli iw gynnwys. Ochor arall ir ystafell y mae'r gegin, gyda sinc Belfast a stof nwy. Mae yna Barbeciw tu allan i chwi coginio yn misoedd yr Haf.

Llestri, cyllyll a ffyrc, ac offer coginio yn cael ei gynnwys. Cyflenwir bwyd sylfaenol e.e. Te, coffi, siwgwr, llaeth, olew coginio, finegr ac halen a pupur.

Edrychwch ar lluniau ein Caban Bugeiliaid yma.

Cyfleusterau ar y safle ar gyfer y Caban Bugeiliaid

  • Mae'r cawod ar dwr poeth yn gweithio gyda nwy, mae'r botel nwy wedi ei guddio yn daclus tu allan ir caban.
  • Peidiwch a phoeni am gwagu'r toiled ac nol y dwr, byddwn yn gwneud hynny ar eich rhan.
  • Mae'r Caban Bugeiliaid wedi eu dylunio i gysgu 2 o fobol, ond mae yna groeso i deuluoedd.
  • Hwyrach, dod a pabell i'r plant i gysgu ynddo.
  • NEU am ein bod yn cadw Gwely a Brecwast hefyd, gallai'r ystafell yna fod ar gyfer teuluoedd estynedig.
  • Gallwn hefyd gynnig brecwast i chwi yn y ty neu os ydych eisiau, mi fasem yn gallu cynnig pecyn brecwast, am gost ychwanegol.

Mae yna signal ffon symudol da yma, a bydd y batri solar yn gallu chargio eich ffon i chwi.

Pod

  • Dyma yw ein Pod, rhwng y Cwt a'r Pod gallwn yn awr ddarparu naill ai Teulu o 4 neu 2 Gwpwl a rhannu'r cyfleusterau yr Cwt.
  • Fel y Cwt mae ein Pod gyda sofa a all droi i mewn i wely (y byddwn yn gwneud i fyny) I Gwpwl
  • Ac ar gyfer Teulu, mae gennym 2 wely Futon ir Plant, gallwn gyflenwi clustogau, ond pe baech yn dod â'ch bagiau cysgu eich hunain.

Cytiau Bugail Ar Gael

Prisiau am yr Cytiau

Pasg - Hydref ( Dibynnu ar y tywydd )

£70 y noson, £65 os aros mwy na 1 noson.

** Pecyn brecwast am £5 neu brecwast wedi ei goginio am £10 i 2 berson.

** Llieiniau a Coed Tan yn cael eu cynnwys yn y pris. ( Bydd tâl bychan am goed tân ychwanegol)

Ychydig o hanes o Caban Bugeiliaid

Mi wneith y Cabanau Bugeiliaid mynd a chwi yn ol ir dyddiau a fu, pan oedd Bugeiliaid yn gofalu am eu diadell o ddefaid ar y mynyddoedd.  Mae rhain wedi cael ei cynllunio tebyg iawn i rhai oedd o gwmpas 100 mlynedd yn ol, ond dipyn mwy esmwyth. 

Profiad o aros mewn Caban Bugeiliaid 

Mae'r profiad a gewch drwy aros mewn Caban Bugeiliaid yn cael ei galw 'Glamping' fyr am 'GLAMorous camPING' sydd yn peth poblogaidd iawn y dyddiau yma, byddwch yn teimlo eich bod yn gwersylla, ond heb y gwaith o rhoi pabell i fyny neu parcio eich carafan.

Pethau i'w gwneud yn ystod eich gwyliau yn Caban Bugeiliaid.

Mae ein Caban Bugeiliaid gyda'r oll fyddech angen am lloches cysurus i ffwrdd o prysurdeb bywyd o ddydd i ddydd. Ychydig o ddyddiau i ffwrdd i ymlacio neu wythnos hwyrach i mwynhau llawer o atyniadau sydd gennym yn yr ardal. Rydym dim ond 20 munud i ffwrdd o'r arfordir, mynyddoedd ar llynoedd mae Gogledd Cymru mor enwog am.